Na czym polega sporządzanie kosztorysów budowlanych?

Na czym polega sporządzanie kosztorysów budowlanych?

Kosztorys budowlany to niezbędny dokument w procesie budowy. Jego prawidłowe wykonanie pozwala ocenić całkowity koszt budowy oraz budżet, jaki należy na nią przeznaczyć. Jak przygotowuje się kosztorys budowlany?

Co zawiera kosztorys i dlaczego jest przydatny?

Kosztorys budowlany to szczegółowy dokument zawierające wszystkie najważniejsze informacje odnośnie inwestycji. Sporządzanie kosztorysów budowlanych warto zlecić profesjonalnej firmie. Istnieje kilka rodzajów kosztorysów. Znaleźć można w nich zakres niezbędnych do wykonania prac, czas, w jakim zostaną one wykonane przeliczony na roboczogodziny, mapę budowy, koszt zatrudnienia pracowników, specjalistów, wynajęcia lub zakupu sprzętów i odpowiednich materiałów.

Jakie są rodzaje kosztorysów?

Najbardziej rozbudowany jest kosztorys inwestorski. Zawiera on wszystkie wcześniej wspomniane informacje związane z budową. Kosztorys ofertowy wykonywany jest przez wykonawcę robót. Określa on zakres prac wymaganych do realizacji inwestycji oraz ich koszt i czas wykonania. Porównanie kilku kosztorysów ofertowych pozwala inwestorowi łatwo wybrać najlepszego wykonawcę.

Kosztorys ślepy jest dość ogólnym planem, który zawiera zakres prac, potrzebny sprzęt, materiały i czas niezbędny do realizacji inwestycji, jednak nie zawiera cen i kosztów. Kosztorys powykonawczy wykonuje się w trakcie trwania prac, bezpośrednio po ukończeniu danego etapu. Pozwala on na podsumowanie kosztów, porównanie ich z kosztorysem inwestorskim, a w przypadku dużych odchyleń od zakładanego budżetu jest podstawą do wprowadzania zmian w umowie z wykonawcą. Kosztorys dla banku ma za zadanie określić mapę inwestycji oraz jej koszt, bez podawania dokładnych szczegółów dotyczących zakresu prac.

Prawidłowo wykonany kosztorys budowlany pozwoli dobrze zaplanować budżet na budowę. Zlecenie wykonania dokumentu specjalistom, takim jak np. firma Kom & Bud daje pewność, że żaden z niezbędnych elementów nie zostanie pominięty lub błędnie obliczony, a realny koszt budowy nie będzie znacznie odbiegał od tego wcześniej zaplanowanego.

redakcja serwisu

Powiązane artykuły

Jakie są popularne akcesoria medyczne w sklepach?

Jakie są popularne akcesoria medyczne w sklepach?

Wyroby z tworzyw sztucznych – co warto wiedzieć?

Wyroby z tworzyw sztucznych – co warto wiedzieć?

Jak technologia usprawnia świadczenie usług notarialnych?

Jak technologia usprawnia świadczenie usług notarialnych?

Jakie są najczęstsze błędy przy zakupie nowego mieszkania?

Jakie są najczęstsze błędy przy zakupie nowego mieszkania?

No Comment

Dodaj komentarz